Privacy

Privacyverklaring  

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

The Ponderosa kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The Ponderosa , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The Ponderosa verstrekt. The Ponderosa kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM The Ponderosa GEGEVENS NODIG HEEFT

The Ponderosa verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden.

Daarnaast kan The Ponderosa uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG The Ponderosa GEGEVENS BEWAART

The Ponderosa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

The Ponderosa verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van The Ponderosa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

The Ponderosa gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website is gehost bij one.com. The Ponderosa heeft Google geen toestemming gegeven om via The Ponderosa  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@the-ponderosa.com samen met een kopie van uw identiteitskaart. The Ponderosa  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

The Ponderosa  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van The Ponderosa  worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The Ponderosa  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The Ponderosa  op via info@the-ponderosa.com.

The Ponderosa  is als volgt te bereiken:

Steenweg Deinze 108

9810 Nazareth